Dołącz do Kręgu Przyjaciół Ekowioski w Barkowie

Każda osoba która w jakikolwiek sposób brała lub bierze udział w tworzeniu, rozwoju i promocji projektu Ekowioski w Barkowie otrzymuje zapraszenie do Kręgu Przyjaciół Ekowioski w Barkowie.

Niektóre przywileje i korzyści płynące z uczestnictwa w Kręgu:
– dostęp do internetowej grupy dyskusyjnej, na której omawiane są wszelkie sprawy związane z projektem.
– możliwość udziału w zebraniach Rady Ekowioski z głosem doradczym.
– dostęp do archiwalnych raportów i protokołów z zebrań Rady Ekowioski.
– możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za warsztaty i szkolenia organizowane na terenie ekowioski.
– możliwość korzystania ze specjalnych ofert usług, produktów i dóbr wytwarzanych na terenie ekowioski.

Ty również możesz dołączyć do Kręgu Przyjaciół Ekowioski w Barkowie
Aby otrzymać zaproszenie do Kręgu wystarczy dobrowolnie wybrać i zrealizować sposób swojego współuczestnictwa w projekcie.

Reklamy
%d blogerów lubi to: